+ سوالات متن درس 23
سوالات متن درس 23 کانال تلگرامی https://t.me/azmonemotaleat درس 23 1-قاره آمریکا بین کدام اقیانوس ها قرار گرفته است؟ اطلس (آتلانتیک) و آرام (کبیر) 2-با حفر کدام کانال در آمریکای مرکزی دو اقیانوس اطلس وآرام به یکدیگر متصل شدند ؟ کانال پاناما 3- در قاره آمریکا چند نوع ناهمواری وجود دارد؟ الف ( چین خوردگیهای جوان و مرتفع ب ( کوه های کم ارتفاع قدیمی ج ( سرزمی نهای پست و جلگه ای 4-چین خوردگی های جوان و مرتفع آمریکای شمال و جنوبی چه نام دارد؟ در غرب آمریکای شمالی ، رشته کوه های راکی ) روشوز ( در غرب آمریکای جنوبی ، رشته کوه های آند 5- چین خوردگی های جوان آمریکا (راکی و آند ) در کدام سمت قاره آمریکا قرار دارند؟ در سمت غرب و د ر کناره های اقیانوس آرام (کبیر) 6- چرا در مناطق غربی قاره آمریکا آتشفشان و زمین لرزه های زیادی رخ می دهد؟ در این مناطق به دلیل ناآرام بودن پوسته زمین، آتشفشان ها و زمین لرزه های فراوانی رخ می دهد . آمریکای مرکزی و جزایر آنتیل نیز سرزمین آتشفشان ها و زمین لرزه ها است . 7-کوههای کم ارتفاع قدیمی و پیر قاره آمریکا چه نام دارد؟ در شرق آمریکای شمالی ، توده ٔ کوهستانی قدیمی » آپالاش « در شرق آمریکای جنوبی ، توده ٔ قدیمی » برزیل « 8-مهمترین جلگه های امریکا را نام ببرید. در آمریکای شمالی ، جلگه پهناوری از آبرفت های رود » می سی سی پی « به وجود آمده است آمریکای جنوبی نیز جلگه های » آمازون « و » پارانا « از آبرف تهای این دو رود تشکیل شده است . 9- علت تنوع آب وهوا در قاره آمریکا چیست؟ چون قاره ٔ آمریکا از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده است . 10-انواع آب وهوای قاره آمریکا را به همراه منطقه تحت پوشش آن نام ببرید. انواع آب وهوا منطقه تحت پوشش قطبی وسرد نواحی نزدیک به قطب شمال و قطب جنوب (قسمت زیادی از کشور کانادا) معتدل اقیانوسی سواحل گرم ومرطوب اطراف استوا در آمریکای جنوبی گرم وخشک بیابان نِوادا (آمریکای شمالی) – بیابان آتاکاما (آمریکای جنوبی) 11-رودهای آمریکای شمالی وجنوبی را نام برده و ویژگی های هر کدام را ذکر کنید. در آمریکای شمالی ، رود می سی سی پی که از رودهای طویل جهان است، از چند ایالت کشور ایالات متحده آمریکا عبور می کند . این رود به خلیج مکزیک می ریزد رود می سی سی پی، نقش مهمی در حمل و نقل کالا و منابع و تجارت از طریق کشتیرانی داشته است . در آمریکای جنوبی ، رود آمازون از میان جنگل های استوایی عبور می کند . آمازون پرآ ب ترین رود دنیا است و آب آن از مجموع آب ده رودخانه پر آب جهان بیشتر است . در این رود، ماهی های آب شیرین، مارهای آبی و گربه ماهی های غو ل پیکر، زندگی می کنند . 12-جمعیت آمریکا بشتر در کدام مناطق این قاره متمرکز شده اند؟ حدود 15 % جمعیت جهان در قاره ٔ آمریکا زندگی می کنند . این جمعیت بیشتر در جلگه های حاصلخیز مثل می سی سی پی و بنادر و شهرهای ساحلی نزدیک به اقیانوس متراکم شده اند . 13-مردم قاره آمریکا از چه نژاد و تیره هایی تشکیل شده اند ؟ بومیان یا سرخ پوستان که کریستف کلمب آنان را هندی نامید که تعداد کمی از آنان باقی مانده اند سیاه پوستان که فرزندان و بردگان آفریقایی هستند که به اجبار برای کار توسط اروپاییان آورده شده اند. سفید پوستان که از اروپا آمده اند. دورگه ها که حاصل ازدواج نژاد های مختلف هستند. 14-مردم آمریکای شمالی و جنوبی به چه زبانی صحبت می کنند و علت آن چیست؟ در آمریکای شمالی زبان غالب مردم انگلیسی است مانند دو کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا ( و به سبب مهاجرت انگلیسی ها به این بخش، فرهنگ آنگلوساکسون ٭ غلبه دارد . در آمریکای مرکزی و جنوبی(آمریکای لاتین) به سبب مهاجرت اسپانیایی ها و پرتغالی ها، زبان های اسپانیولی و پرتغالی غلبه دارد و چون ریشه این دو زبان لاتین است به آمریکای مرکزی و جنوبی، آمریکای لاتین هم گفته می شود . 15-مردم قاره آمریکا پیرو چه دینی هستند ؟ اکثر مردم قاره ٔ آمریکا پیرو دین مسیح ) ع ( هستند . در آمریکای شمالی ، مذهب پروتستان و در آمریکای لاتین ، مذهب کاتولیک رواج بیشتری دارد . مسلمانان نیز در قاره ٔ آمریکا، جمعیت قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهند و در ایالات متحده ٔ آمریکا مساجد مهمی وجود دارد . 16- وضعیت اقتصادی آمریکای شمالی چگونه است؟ ایالات متحده ٔ آمریکا و کانادا در آمریکای شمالی جزء کشورهای گروه هشت هستند و از نظر اقتصادی جزء کشورهای پیشرفته صنعتی جهان و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات صنعتی و ماشین آلات، خودرو، صنایع غذایی، مواد شیمیایی و کالاهای الکترونیکی هستند . کشاورزی ایالات متحده آمریکا، کشاورزی صنعتی و تجاری است و بزرگ ترین تولیدکننده ) صادرکننده ( گندم و ذرت در جهان و دارای دامداری های پیشرفته ای است که به تولید انواع گوشت و لبنیات می پردازد . 17-چه عواملی سبب پیشرفت آمریکای شمالی و تبدیل آن به قدرت بزرگ اقتصادی جهان شده است؟ 1 اروپاییان مهاجر که به این سرزمین وارد شدند با خود دانش ها و مهارت ها و سرمایه هایی را به همراه آوردند و توانستند از منابع طبیعی وچ سرزمینهای نو، به خوبی استفاده و پیشرفت کنند . 2 آمریکای شمالی معادن زیرزمینی و منابع طبیعی فراوان، زمین های وسیع قابل کشت، رودهای پرآب و آب و هوای مناسب برای فعّالیت های اقتصادی داشته است . 3 در جنگ جهانی دوم، اغلب کشورهای اروپایی ویران شدند اما ایالات متحده آمریکا از جنگ دور بود و چندان آسیب ندید و توانست از رقیبان خود جلو بیفتد . ٤ پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا بر قدرت های اروپایی پیشی گرفت و جانشین آنها در تسلط و غارت منابع کشورهایی شد که قبلاً مستعمره اروپا بودند . 5 آمریکا و کانادا طی سال های طولانی نیروهای متخصص و دانشمندان سایر کشورها را به کشور خود برای تحصیل و کار جذب کردند و از این راه توانستند به پیشرفت اقتصاد و صنعت خود کمک کنند . این امر باعث شده تا آن کشورها از وجود متخصصان و دانشمندان خود، محروم شوند و از نظر اقتصادی عقب بیفتند . 18-علت رشد شهرها در آمریکای شمالی چیست؟ رونق تجارت داخلی و جهانی 19-پرجمعیت ترین شهر ایالات متحده چه نام دارد و ویژگی آن چیست؟ نیویورک پرجمعیت ترین شهر ایالات متحده آمریکا است . این شهر با بیش از پنجاه آسمان خراش، از این نظر مقام اول را در جهان دارد . مرکز اصلی سازمان ملل متحد و همچنین مجسمه آزادی ) نماد ایالات متحده آمریکا ( در نیویورک واقع شده است . 20-اقتصاد آمریکای لاتین چه وضعیتی دارد؟ آمریکای لاتین ) آمریکای جنوبی و مرکزی ( از نظر منابع طبیعی و ذخایر معدنی بسیار غنی است اما کشورهای آمریکای لاتین به دلایل مختلفی چون استعمار ، وجود عقاید و باورهای غلط بین مردم و حکومت های وابسته به بیگانه و استبدادی در کشورهای آمریکای لاتین نتوانسته اند به پیشرفت های صنعتی در حد آمریکای شمالی دست یابند و چندان اوضاع اقتصادی خوبی ندارند .. این کشورها اغلب تولیدکننده و صادرکننده مواد اولیه و صنعتی و محصولات کشاورزی هستند کشورهایی چون آرژانتین، برزیل و کوبا در آمریکای لاتین، بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده ٔ محصولات استوایی نظیر قهوه و نیشکر هستند . در آمریکای لاتین، کشورهای برزیل، آرژانتین، ونزوئلا و کلمبیا وضعیت اقتصادی بهتری دارند . برخی کشورهای آمریکای مرکزی که جزیر ه ای هستند، از راه گردشگری، درآمد خوبی کسب می کنند . مطالعات هفتم http://dadashi1392.blogsky.com/ تلگرام مطالعات هفتم https://telegram.me/dadashimotaleat 7 مطالعات هشتم http://dadashi1393.blogsky.com/ تلگرام مطالعات هشتم https://telegram.me/dadashimotaleat8 مطالعات نهم http://dadashi1394.blogsky.com تلگرام مطالعات نهم https://telegram.me/dadashimotaleat9


دوشنبه 17 فروردین 1394

عنوان آخرین یادداشتها