+ سوالات متن درس 19
سوالات متن درس 19 کانال تلگرامی https://t.me/azmonemotaleat درس 19 1-حدود و موقعیت مثلث شکل منطقه جنوب غربی آسیا را ذکر کنید. این مثلث از تنگهٔ ٭ بُسفر و داردانل در ترکیه تا کوه های پامیر در مشرق و از آنجا تا خلیج ٭ عَدَن و بابُ المَندَب را دربر می گیرد . 2- سرزمین ها ی بلند و سرزمین های پست و هموار منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید؟ سرزمین ها ی بلند ! کوه های بلند ایران که به ارتفاعات ترکیه و قفقاز می پیوندند سرزمین های پست و هموار پست جلگه ای جلگه بین النهرین(از آبرفت رود دجله وفرات) در غرب ایران وجلگه سند(از آبرفت رود سند) در شرق ایران پست خشک بیابان بزرگ عربستان( رَبع الخالی 2/5 برابر انگلستان) ، دشت کویر و دشت لوت 3-منطقه جنوب غربی آسیا چند نوع آب وهوا دارد؟ نام آب وهوا منطقه تحت پوشش آب و هوا ویژگی سرد کوهستانی نواحی مرتفع کوهستانی زمستان سرد وتابستان معتدل (وجود پوشش گیاهی فراوان در دامنه کوه ها) گرم وخشک یا نیمه خشک نواحی بیابانی کمبود آب شیرین گرم و شرجی سواحل خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند گرما همراه با رطوبت مدیترانه ای سواحل مدیترانه زمستان معتدل و پرباران و تابستان گرم وخشک 4-پرجمعیت ترین کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید. پاکستان – ایران – ترکیه 5-پرتکلم ترین گروه های زبانی در منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید. عربی فارسی ترکی اردو عربستان ایران ترکیه پاکستان 6-وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا چگونه است؟ کشورهای این منطقه دارای ذخایر نفت وگاز و وابسته به صادرات نفت هستند وانواع کالاهای مصرفی را از کشورهای پیشرفته وارد می کنند . درآمد عربستان علاوه بر صادرات نفت از طریق مراسم حج می باشد . کشورهایی مانند ترکیه وامارات متحده عربی از طریق گردشگری یا تجارت و بازرگانی اقتصاد خود را متحول کرده اند و کشور هایی مانند عراق وافغانستان به دلیل اشغال نظامی و نبودن امنیت از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند. مطالعات هفتم http://dadashi1392.blogsky.com/ تلگرام مطالعات هفتم https://telegram.me/dadashimotaleat 7 مطالعات هشتم http://dadashi1393.blogsky.com/ تلگرام مطالعات هشتم https://telegram.me/dadashimotaleat8 مطالعات نهم http://dadashi1394.blogsky.com تلگرام مطالعات نهم https://telegram.me/dadashimotaleat9


شنبه 2 اسفند 1393

عنوان آخرین یادداشتها