+ سوالات متن درس 17
سوالات متن درس 17 کانال تلگرامی https://t.me/azmonemotaleat درس 17 1-قاره آسیا از اطراف به کدام اقیانوس ها محدود می شود؟ از شرق به اقیانوس آرام یا کبیر از شمال به اقیانوس منجمد شمالی از جنوب به اقیانوس هند 2-آسیا چگونه از آمریکا ، آفریقا و اروپا جدا می شود؟ به وسیله تنگه برینگ از آمریکای شمالی به وسیله کانال سوئز از افریقا به وسیله رشته کوه اورال از اروپا 3- اوراسیا به کجا گفته می شود؟ در بین قاره های جهان، تنها دو قاره آسیا و اروپا به هم چسبیده اند به همین دلیل، بعضی از جغرافی دانان این دو قاره را یک قاره دانسته و آن را اوراسیا نامیده اند . 4-وسیع ترین قاره جهان چه نام دارد و موقعیت آن بر روی کره زمین کجاست؟ قاره آسیا –در نیمکره شمالی (نسبت به اِستوا) – درنیمکره شرقی (نسبت به نصف النهار مبدأ) واقع شده است. 5-چند نوع ناهمواری در قاره آسیا وجود دارد؟ ١ فلات های بلند و کوه های مرتفع ٢ سرزمین های پست ٣ مجمع الجزایر آتشفشانی 6-فلات های آسیا را از غرب به شرق نام ببرید. آناتولی، ایران، تبت و مغولستان شرق مغولستان " تبت " ایران " آناتولی " غرب 7-بام دنیا کجاست؟ قلّهٔ اورست ) 8848 متر ( در رشته کوه هیمالیا، بلندترین قلّهٔ جهان است و به آن بام دنیا لقب داده اند . 8- چند مورد از جلگه های آسیا را نام ببرید. جلگهٔ بزرگ سیبری، جلگهٔ گنگ و سند و جلگهٔ چین . 9-جلگه سیبری از آبرفت کدام رودها بوجود آمده اند؟ لِنا – یِنی سِئی – اُب – ایرتیش 10-جلگه های سِند وگنگ در کجا واقع شده ورودهای بوجود آورنده آنها از کجا سرچشمه میگیرند؟ در شمال شبه جزیرهٔ هند واقع شده و نام این جلگه از دو رود گنگ و سند که از رشته کوه های هیمالیا سرچشمه می گیرند ، گرفته شده است 11-جلگه های سند وگنگ کدام کشور ها را دربر میگیرد؟ شمال هند، بخش وسیعی از کشور پاکستان و بنگلادش را دربر می گیرد . 12-دلتا چیست و چگونه گسترش می یابد؟ گاهی رودها، آبرفتها را در مصب ٭ خود انباشته می کنند و از انباشته شدن آبرفت ها در مصب رودها، سرزمین های مثلث شکلی به وجود می آید که به آنها دلتا Δ می گویند . با انباشته شدن دائمی آبرفت ها، دلتاها پیوسته توسعه می یابند و در آب دریا پیش می روند . 13-دلتا ها از چه نظر مناسب و از چه نظر نامناسب می باشد؟ دلتاها زمین های مناسبی برای کشاورزی بوده و جمعیت انبوهی را در خود جای داده اند . با این حال ساکنان این دلتاها همواره در معرض خطراتی چون طوفا ن های دریایی، طغیان رود و سیلاب هستند . 14-دلتا ی بنگال از آبرفت کدام رودها بوجود آمده است؟ و کدام کشور ها را دربر میگیرد؟ از آبرفت رودهای گَنگ – براهما پوترا – میگهنا – پِدما کشور بنگلادش را در برمی گیرد. 15-جلگه پهناور شرق آسیا چه نام دارد و از آبرفت کدام رودها بوجود آمده است؟ جلگه بزرگ چین است که از آبرفت رود « یانگ تسه کیانگ » پدید آمده است . 16-مجمع الجزایر های شرق و جنوب شرقی آسیا را نام ببرید. ژاپن، فیلیپین و اندونزی 17-چرا در شرق وجنوب شرقی آسیا بلایای طبیعی و کوه های آتشفشانی بیشتر است؟ از آنجایی که این بخش از قارهٔ آسیا از ناهمواری های جوان ٭ است ، کوه های آتشفشانی زیادی در آنها مشاهده می شود . همچنین در این مناطق، زمین لرزه های بسیاری رخ می دهد . بنابراین کشورهایی که در این منطقه واقع شد ه اند، همواره در معرض بلایای طبیعی ٭ چون زمین لرزه، سونامی ٭ و فعال شدن کوه های آتشفشانی هستند . 18- آسیا از نظر دما به چند بخش تقسیم می شود؟ -در سرزمینهای مجاور قطب شمال در سیبری، هوا در تمام روزهای سال سرد و دارای یخبندان های طولانی است . -بخش های داخلی و مرکزی آسیا، آب و هوای قاره ای یا برّی دارند . در این نوع آب و هوا، زمستا نها بسیار سرد و تابستان ها بسیار گرم و خشک است . -سرزمینهای مجاور دریاها از دریای سرخ تا جزیره تایوان در شرق چین، آب و هوای گرم دارند . 19-آسیا از نظر بارش به چند بخش تقسیم می شود و هر کدام چه مناطقی را شامل می شوند و چه وی‍‍ژگی هایی دارند؟ الف ( آسیای مرطوب ) سبز (: در شرق، جنوب و جنوب شرقی آسیا وزش بادهای باران آور موسمی (مونسون ( در اواخر بهار و فصل تابستان سبب بارش باران فراوان می شودکه زندگی روستایی و کشاورزی به آن بستگی دارد البته بارش کم یا نامنظم آن سبب خسارت کشاورزان وبارش شدید آن موجب طغیان رودخانه ها و بروز سیل می شوند . ب ( آسیای خشک : سرزمین های غرب و جنوب غربی آسیا از جمله عربستان، داخل فلات آناتولی و فلات ایران و آسیای مرکزی به ویژه بیابان گُبی را شامل می شود. مطالعات هفتم http://dadashi1392.blogsky.com/ تلگرام مطالعات هفتم https://telegram.me/dadashimotaleat 7 مطالعات هشتم http://dadashi1393.blogsky.com/ تلگرام مطالعات هشتم https://telegram.me/dadashimotaleat8 مطالعات نهم http://dadashi1394.blogsky.com تلگرام مطالعات نهم https://telegram.me/dadashimotaleat9 .


یکشنبه 11 بهمن 1394

عنوان آخرین یادداشتها